Alexey Isayev © privat

Cast

Conductor

Eugeny Brazhnik

Biography
Mazeppa

Aleksei Isayev

Biography
Maria

Olga Tolkmit

Biography
Andrej

Igor Morozov

Biography
Wassili Kotschubei

Mikhail Guzhov

Biography
Ljubow Kotschubei

Larisa Kostiuk

Biography
Orlik

Georgii Ekimov

Biography
Iskra

Ivan Volkov

Biography
Orchestra

Orchester der Helikon-Oper

Biography
Choir

Chor der Helikon-Oper

Biography